banner
.o projekcierealizacjafotogaleriakontakt.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

24 KWIECIEŃ 2013

Plac budowy przed przystąpieniem wykonawcy do prac budowlanych.

17 LIPIEC 2013

Inwestycja w trakcie realizacji

6 SIERPIEŃ 2013

Inwestycja zakończona

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
Copyright © 2013 Gmina Sucha Beskidzka