banner
.o projekcierealizacjafotogaleriakontakt.
Marzec
23
2012
Nabór wniosków o dofinansowanie
od 23 kwietnia do 4 czerwiec 2012 roku
Nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.3 Schemat A Strefy aktywności gospodarczej o powierzchni 2-20 ha Zarząd Województwa Małopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007 - 2013 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.3 Schemat A Strefy aktywności gospodarczej o powierzchni 2-20 ha Konkurs ma charakter zamknięty i polega na ocenie wniosku o dofinansowanie wraz z pełną dokumentacją projektu. Ostateczny termin składania wniosków upływa 4 czerwca 2012 roku. Gmina Sucha Beskidzka przygotowała projekt pn. "Stworzenie strefy aktywności gospodarczej w Suchej Beskidzkiej - rejon Dąbie".
Czerwiec
5
2012
Zakończenie naboru - Informacja nt. złożonych wniosków
5 czerwiec 2012 roku
W dniu 04 czerwca 2012 r. zakończono nabór wniosków wraz z pełną dokumentacją w ramach konkursu nr 3/2012/4.3.a dla Działania 4.3 Tworzenie i rozwój stref aktywności gospodarczej Schemat A - Strefy aktywności gospodarczej o powierzchni 2-20 ha Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. W ramach naboru złożonych zostało 3 wnioski aplikacyjne na łączną kwotę: 5 726 135,86 zł wnioskowanego dofinansowania
Sierpień
7
2012
Wyniki oceny formalnej
07 sierpień 2012 roku
W dniu 19 lipca 2012 r. został zakończony etap oceny formalnej projektów złożonych w ramach konkursu 3/2012/4.3.a dla Działania 4.3 Tworzenie i rozwój stref aktywności gospodarczej Schemat A – Strefy aktywności gospodarczej o powierzchni 2-20 ha.
Wrzesień
13
2012
Wyniki oceny merytorycznej
13 wrzesień 2013 roku
W dniu 13 września 2012 roku został zakończony etap właściwej oceny merytorycznej projektów złożonych w ramach konkursu nr 3/2012/4.3.a dla Schematu 4.3.A Strefy aktywności gospodarczej o powierzchni 2-20 ha Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Pozytywny wynik (co najmniej 60% maksymalnej liczby punktów) na etapie właściwej oceny merytorycznej uzyskały 3 projekty. Projekty te zostaną przekazane Zarządowi Województwa Małopolskiego w celu dokonania oceny strategicznej.
Wrzesień
28
2012
Wyniki oceny strategicznej i wybór projektów do dofinansowania
28 września 2012 roku
W dniu 27 września 2012 roku Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę Nr 1161/12 w sprawie zatwierdzenia listy projektów po ocenie strategicznej, w ramach Schematu 4.3 A Strefy aktywności gospodarczej o powierzchni 2-20 ha Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 (MRPO).
Styczeń
14
2013
Podpisano umowę dofinansowania
14 stycznia 2013 roku

 

Styczeń
18
2013
Ogłoszenie przetargu na realizację zadania
od 18 styczeń do 4 lutego 2013 roku
Burmistrz Miasta ogłosił w dniu 18 stycznia 2013r. przetarg nieograniczony na realizację zadania pod nazwą „Dozbrojenie strefy aktywności gospodarczej – rejon ul. Przemysłowej”. Termin składania ofert upływa w dniu 04.02.2013 r. Przedmiot zamówienia obejmuje budowę drogi wewnętrznej bocznej od ul. Przemysłowej o długości 349 mb i szerokości 5,50 m. Realizacja inwestycji , zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia ma nastąpić w terminie do 31 lipca 2013 r.
Luty
4
2013
Rozstrzygnięcie przetargu
4 lutego 2013 roku
Zamówienie publiczne na realizację zadania pn. „Dozbrojenie strefy aktywności gospodarczej - rejon ul. Przemysłowej" prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego. Termin składania ofert upłynął w dniu 4 lutego br. ; wpłynęło 9 ofert .Cena najtańszej oferty wynosiła 372 698,04 zł brutto, a cena najdroższej - 630 086,75 zł brutto. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania za najkorzystniejszą uznano ofertę złożona przez firmę DROG-BUD Franciszek Fryc ze Spytkowic - cena wybranej oferty wynosi 372 698,04 zł brutto. Zgodnie z warunkami przetargu termin realizacji zadania upływa z dniem 31.07.2013 r.
Marzec
5
2013
Podpisanie umowy z wykonawcą
5 marca 2013 roku
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego została podpisana umowa z wykonawcą firmą DROG-BUD Franciszek Fryc ze Spytkowic

Marzec
5
2013
Realizacja inwestycji
od 5 marca do 31 lipca 2013 roku


Lipiec
31
2013
Zakończenie realizacji inwestycji
31 lipiec 2013 roku

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
Copyright © 2013 Gmina Sucha Beskidzka